yilda ob-havo ma'lumoti Mehnatobod

41° 46.193 N 61° 19.174 E
Thời tiết tại
+28 °C
13:29:37
0
34 %
4.1 m/s
NW
1009 hPa
bầu trời quang đãng
0
+30 °C
+22 °C
+27 °C
+28 °C
05:53
13:00
20:08
21:59
hôm nay
+30 °C
5 tháng Tám
0
26 %
6 m/s
NW
1009 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+30 °C
+22 °C
+27 °C
+28 °C
05:53
13:00
20:08
21:59
ngày mai
+35 °C
6 tháng Tám
0
14 %
0.24 m/s
NNW
1007 hPa
mây rải rác
31 %
+35 °C
+23 °C
+31 °C
+26 °C
05:54
13:00
20:07
21:57
thứ sáu
+35 °C
7 tháng Tám
0
21 %
8.18 m/s
WSW
1007 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+35 °C
+22 °C
+29 °C
+27 °C
05:55
13:00
20:05
21:55
thứ bảy
+35 °C
8 tháng Tám
0
17 %
6.91 m/s
WSW
1004 hPa
mây thưa
19 %
+35 °C
+26 °C
+30 °C
+28 °C
05:56
13:00
20:04
21:53
chủ nhật
+37 °C
9 tháng Tám
0
16 %
6.56 m/s
W
1002 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+37 °C
+25 °C
+31 °C
+28 °C
05:57
13:00
20:03
21:51
thứ hai
+37 °C
10 tháng Tám
0
16 %
3.4 m/s
NW
1002 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+37 °C
+22 °C
+30 °C
+28 °C
05:58
13:00
20:01
21:50
thứ ba
+35 °C
11 tháng Tám
0
14 %
5.13 m/s
WNW
1003 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+35 °C
+19 °C
+30 °C
+25 °C
05:59
12:59
20:00
21:48
thứ tư
+34 °C
12 tháng Tám
0
15 %
6.78 m/s
W
1004 hPa
bầu trời quang đãng
1 %
+34 °C
+20 °C
+28 °C
+25 °C
06:00
12:59
19:59
21:46
thứ năm
+33 °C
13 tháng Tám
0
14 %
2.84 m/s
NW
1006 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+33 °C
+22 °C
+26 °C
+23 °C
06:01
12:59
19:57
21:44
thứ sáu
+35 °C
14 tháng Tám
0
14 %
3.68 m/s
NE
1004 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+35 °C
+24 °C
+30 °C
+25 °C
06:02
12:59
19:56
21:42
thứ bảy
+34 °C
15 tháng Tám
0
17 %
3.6 m/s
ENE
1004 hPa
mây thưa
11 %
+34 °C
+21 °C
+29 °C
+25 °C
06:03
12:59
19:54
21:40
chủ nhật
+33 °C
16 tháng Tám
0
16 %
6.78 m/s
NW
1009 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+33 °C
+18 °C
+26 °C
+23 °C
06:04
12:58
19:53
21:38
thứ hai
+30 °C
17 tháng Tám
0
23 %
4.66 m/s
N
1014 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+30 °C
+21 °C
+26 °C
+21 °C
06:05
12:58
19:51
21:36
thứ ba
+31 °C
18 tháng Tám
0
20 %
5.28 m/s
ENE
1011 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+31 °C
+25 °C
+34 °C
+19 °C
06:06
12:58
19:50
21:34
thứ tư
+32 °C
19 tháng Tám
0
17 %
1.67 m/s
NE
1003 hPa
bầu trời quang đãng
0 %
+32 °C
+24 °C
+36 °C
+21 °C
06:07
12:58
19:49
21:32
thứ năm
+33 °C
20 tháng Tám
0
15 %
2.51 m/s
NNW
1001 hPa
bầu trời quang đãng
8 %
+33 °C
+27 °C
+35 °C
+22 °C
06:08
12:58
19:47
21:30
Thời tiết tại
bầu trời quang đãng
+28 °C
05:53
Buổi sáng
+28 °C
13:00
ngày
+30 °C
20:08
Tối
+27 °C
21:59
Đêm
+22 °C
lượng mưa 0

Độ ẩm 34 %

Tốc độ gió 4.1 m/s

Hướng gió Northwest
Mây và mưa 0

Sức ép 1009 hPa

Giai đoạn của mặt trăngđầy
Giờ địa phương
-
Mehnatobod +05:00
13:08:37
Đang tải điều kiện thời tiết dữ liệu...