yilda ob-havo ma'lumoti Teneto Village

14° 8.264 N 145° 9.211 E
Thời tiết tại
+26 °C
07:07:43
0
83 %
0 m/s
1011 hPa
mây thưa
20
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:50
12:19
18:48
20:07
ngày mai
+27 °C
14 tháng sáu
0
72 %
4.74 m/s
E
1011 hPa
mây đen u ám
94 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:50
12:19
18:48
20:07
thứ ba
+27 °C
15 tháng sáu
1.62
73 %
5.41 m/s
ESE
1011 hPa
mưa nhẹ
62 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:51
12:19
18:48
20:08
thứ tư
+27 °C
16 tháng sáu
2.71
73 %
5.02 m/s
ESE
1012 hPa
mưa nhẹ
20 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:51
12:20
18:48
20:08
thứ năm
+27 °C
17 tháng sáu
1.1
73 %
3.7 m/s
ESE
1011 hPa
mưa nhẹ
56 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:51
12:20
18:49
20:08
thứ sáu
+27 °C
18 tháng sáu
0.93
72 %
3.8 m/s
SSE
1010 hPa
mưa nhẹ
49 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:51
12:20
18:49
20:09
thứ bảy
+27 °C
19 tháng sáu
0.94
69 %
3.45 m/s
SSE
1010 hPa
mưa nhẹ
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:51
12:20
18:49
20:09
chủ nhật
+27 °C
20 tháng sáu
0.18
71 %
5.25 m/s
SSE
1010 hPa
mưa nhẹ
27 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
12:20
18:49
20:09
thứ hai
+27 °C
21 tháng sáu
3.11
72 %
5.44 m/s
SE
1010 hPa
mưa nhẹ
80 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
12:21
18:50
20:09
thứ ba
+27 °C
22 tháng sáu
3.36
72 %
7.87 m/s
E
1010 hPa
mưa nhẹ
99 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
12:21
18:50
20:10
thứ tư
+27 °C
23 tháng sáu
9.02
76 %
7.78 m/s
ESE
1010 hPa
mưa vừa
12 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
12:21
18:50
20:10
thứ năm
+27 °C
24 tháng sáu
2.16
75 %
7.26 m/s
ESE
1010 hPa
mưa nhẹ
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:52
12:21
18:50
20:10
thứ sáu
+27 °C
25 tháng sáu
5.1
73 %
5.44 m/s
SE
1011 hPa
mưa nhẹ
81 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:53
12:22
18:50
20:10
thứ bảy
+27 °C
26 tháng sáu
4.08
74 %
5.67 m/s
E
1011 hPa
mưa nhẹ
17 %
+27 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:53
12:22
18:51
20:10
chủ nhật
+27 °C
27 tháng sáu
9.1
76 %
5.58 m/s
E
1010 hPa
mưa nhẹ
15 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:53
12:22
18:51
20:10
thứ hai
+27 °C
28 tháng sáu
1.71
76 %
5.42 m/s
SE
1011 hPa
mưa nhẹ
24 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:53
12:22
18:51
20:10
thứ ba
+27 °C
29 tháng sáu
5.07
75 %
4.66 m/s
SE
1010 hPa
mưa nhẹ
42 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:54
12:22
18:51
20:11
Thời tiết tại
mây thưa
+26 °C
05:50
Buổi sáng
+26 °C
12:19
ngày
+27 °C
18:48
Tối
+27 °C
20:07
Đêm
+27 °C
lượng mưa 0

Độ ẩm 83 %

Tốc độ gió 0 m/s

Hướng gió
Mây và mưa 20

Sức ép 1011 hPa

Giai đoạn của mặt trăngquý đầu tiên
Giờ địa phương
-
Teneto Village +10:00
07:06:44
Đang tải điều kiện thời tiết dữ liệu...